Satış Prosedürü

Gerekli Evraklar

SATICI
  • Tapu veya Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
  • Emlak Vergi Makbuzları
  • İkametgah Adresi ve Telefon
  • Kooperatife Borcu Yoktur Kağıdı
  • Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (Emlak danışmanı adına)
ALICI
  • Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
  • İkametgah Adresi ve Telefon
  • Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (Emlak danışmanı adına)

Konum Çok güzel konumlarda ev ve arsalarımız mevcuttur.
Manzara Sattığımız tüm arsa ve evlerimizde çok güzel manzara vardır.
Güvenlik Didim ilçemiz güvenlik konusunda çok güvenlidir.
Fiyatlandırma Ucuz alıp uzun vadede kar elde edebilirsiniz.